Til startsiden

Open kontordag og ope folkemøte om Forvaltningsplanen for verneområda ved Hovden

 

Høyring av forvaltingsplan for Hovden landskapsvernområde, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune

 Verneområdestyret for SVR har open kontordag på Hovden grendehus torsdag 8. desember kl 12.00-18.00.

 Ope folkemøte om forvaltningsplanen på Hovden grendehus torsdag 8. desember kl 19.00.

 

Om nokon har spørsmål kontakt verneområdeforvaltar Alf Odden, tlf 48044583, alf.odden@svr.no

 

(Publisert:05.12.2016)