Til startsiden

Omdisponering av tiltaksmiddel i SVR

I løpet av året er det spart inn i overkant av 40 000 kr på forskjellige prosjekt/tiltak i SVR.

Arbeidsutvalet i SVR har difor omdisponert desse pengane til vidare arbeid med innsamla data og utarbeiding av skjøtselplanar for utvalde lokalitetar i Vest-Agder og Rogaland.

Møteinnkalling og -protokoll er lagt ut på denne heimesida.

 

(Publisert:30.10.2015)