Til startsiden

Ola Jordebrekk er valgt til ny leiar i Kontaktutvalet


 

Tilsynsutvalet for Dyraheio, Kvanndalen og Holmevassåno hadde møte på Nesflaten 23 januar. Her vart det mellom anna vedtatt å endra namn frå Tilsynsutval til Kontaktutval.

Ola Jordebrekk som representerar grunneigarane i Roalkvam/Bleskestad grenda vart valgt til ny leiar av Kontaktutvalet, mens Kolbein Kjetilstad som representerar grunneigarane i Kvildals grenda vart valgt til ny nestleiar.


 

I tillegg til konstitueringa av Kontaktutvalet og namneendringa, vart mykje av møte brukt til å drøfte framlegget til nye byggereglar for verneområda i SVR.

Møteinnkalling, møtereferat og ein presentasjon av framlegg til byggereglar kan du finne under teksten.

(Publisert:30.01.2013 Sist endret:08.03.2014)