Til startsiden

Ny rapport om fragmentering av villreinområder

NINA har akkurat publisert ein rapporten Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmenteing av villreinfjellet.

I rapporten blukes mellom anna Setesdal-Ryfylke som eit døme på eit villreinområde kor ein i praksis har fått to meir eller mindre uavhengige delbestander.

Lenke til rapporten finn du her:

https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/58d24b2aa5790a8c5c070980/1490176855921/70.pdf

(Publisert:06.04.2017)