Til startsiden

Ny rapport om CWD på villrein

Vitenskapskomiten for mattrygghet har akkurat lagt fram sine tilrådinger til tiltak mot CWD.

Dette omtalast som ei potensiel katastrofe kor det gjeld å handle raskt om ein skal ha håp om å bli kvitt smitta

Dei foreslår mellom anna å skyte ut heile den nordligste av villreinstammane i Nordfjella.

Lenke til vitenskapskomiten omtale finn du her:

http://vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2303&Content_6498=6187:2235257::0:6569:1:::0:0

Lenke til rapporten CWD in Norway finn du her:

http://vkm.no/dav/66fc31f0ba.pdf

(Publisert:06.04.2017)