Til startsiden

Ny informasjonsside om skrantesjuke

Miljødirektoratet har oppretta ei nye informasjonsside om skrantesjuke (CWD).

Her finn ein mellom anna meir informasjon om lanbruksministeren si avgjerd om uttak av heile villreinstamma på 2200 dyr i sone 1 i Nordfjella.

Sida finn du på denne lenka:

http://miljodirektoratet.no/cwd/ 

(Publisert:08.05.2017)