Til startsiden

Ny forvaltningsplan for Hisdal naturreservat

Forvaltningsplanen for Hisdal naturreservat er nå godkjent og klar for publisering

 

 

Forvaltingsmåla for Hisdal naturreservat er å ta vare på eit skog- og heiområde med kjempefuruskog som er karakteristisk for indre delar av Aust-Agder. Naudsynte kvalitetar for villreinkalving skal bli tatt vare på i området. Kulturmarka rundt gardane i Hisdal skal ikkje gro att, og kulturengfloraen skal bli tatt vare på og fremja. Ut frå forvaltingsmåla er det laga tre ulike bevaringsmål, knytt til både kulturlandskapet, kalvingsområdet og kjempefuruskogen. Det er planlagt fem ulike forvaltingstiltak, irekna mykje rydding av kulturlandskapet.

(Publisert:06.01.2017)