Til startsiden

Verneområdestyret søkjer om 1 250 000 kr til tiltak

På det første styremøtet i 2014 søkte verneområdestyret om 1 250 000 kr til ulike tiltak. Tiltaka er spreidde over heile heia både geografisk og tematisk. Oversynet kan du sjå her.

   

Søknad om midler til tiltak i verneområdene

                                                                                                 Kommune                 Beløp

 1. Informasjonsplan for SVR                                                  Alle                        300.000
 2. Opprusting av stien til Kjerag.                                          Forsand                    100.000,-
 3. Heiedagene 2014.                                                            Vest-Agder             100.000,-
 4. Ungdom og lokal heiekultur.                                            Sul, Hjel og Sir           60.000,-
 5. Støtte av prosjektstilling om ungdom og friluftsliv              Valle                         50.000,-
 6. Rydding av vegetasjon i Kvanndalen.                               Suldal                        42.000,-
 7. Installasjon av ferist ved Mostøl.                                      Suldal                         80.000,-
 8. Oppfølging av lyngbrenningsprosjekt.                               Hægebostad              50.000,-
 9. Rydding av vegetasjon i Førre.                                         Hjelmeland               10.000,-
 10. Rydding av vegetasjon på Øyastølsmyra.                          Hjelmeland               50.000,-
 11. Interaktiv informasjonstavle på Kvinlog.                           Kvinesdal                150.000,-
 12. Rydding av vegetasjon på Ståvo og Nystølen.                  Suldal                        10.000,-
 13. Informasjonsplakater/skilt til offentlige hytter.                   Alle                            40.000,-
 14. Skjøtselskurs med lyngbrenning i Rogaland.                     Sir, Gjes                     50.000,-
 15. Ny bro ved Sandvatn                                                      Sirdal                          25.000,-
 16. Ny bro ved Mangærne                                                    Sirdal                          25.000,-
 17. Ny bro over Storåna                                                        Hjelmeland                 25.000,-
 18. Ny bro ved Gråfollånå                                                     Hjelmeland                 25.000,-
 19. Skjøtselsplan Bleskestadmoen-Nystøl                              Suldal                        25.000,-
 20. Skjøtselsplan Mån                                                          Gjesdal                       25.000,-
 21. Flørli – Dugnadsferie i Lysefjorden                                 Forsand                       50.000,-
(Publisert:24.01.2014 Sist endret:08.03.2014)