Til startsiden

Møte i verneområdestyret på Forsand 12 mars

Blåvenge
Blåvenge, Foto: J.Thommassen/J.E.Skåtan

 

Verneområdestyret har årets første møte på Forsand tirsdag 12 mars. På sakslista står mellom anna budsjett for 2013, byggerettleiar for SVR og fleire byggesaker. Løyvingar til skjøtsles og tilretteleggings prosjekt gjennom bestillingsdialogen kjem og opp om det blir tid

Møteinnkalling og saksutgreiingar finn du i lenka under

(Publisert:07.03.2013 Sist endret:08.03.2014)