Til startsiden

Nasjonalt seminar om forvalting av rype og skogsfugl, 29. - 30.mai

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) inviterer til eit nasjonalt seminar om forvalting av rype og skogsfugl 29. – og 30. mai. Seminaret er i Trondheim.

"– Det er et prinsipp i viltforvaltningen at den er kunnskapsbasert. Gjennom dette seminaret ønsker vi å legge til rette for dette i praksis. Her vil forskere presentere ny kunnskap som er viktig for å unngå at bestandene overbeskattes. Vi håper samtidig at seminaret blir en arena for å diskutere forvaltningen som mange ulike aktører har ansvaret for", seier prosjektleder Ingebrigt Stensaas til DN si heimeside.

DN skrivar på si heimeside:

«Høsting» av kjøtt eller opplevelser?

Noen av landets fremste forskere på flere felt vil holde foredrag under seminaret. Forskerne kommer fra institusjoner som NINA, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Høyskolen i Hedmark. Organisasjoner som Norges jeger- og fiskerforbund og Norsk ornitologisk forening er invitert til å holde innlegg. Det samme er store grunneiere som Statskog, Finnmarkseiendommen, AS Meraker Brug og Norges fjellstyresamband.

Foredragsholderne vil belyse en rekke spørsmål som jaktas betydning for skogsfuglbestandene, jegernes motivasjon for å jakte og virkningen av restriksjoner som fredning, redusert jakttid eller tak for hvor mange fugler en jeger kan skyte.

– Samtidig utfordres foredragsholdere til å mene noe om framtida. Et av spørsmålene som stilles er om framtidas jakt primært skal være «høsting» av opplevelser framfor kjøtt og trofeer, sier Stensaas.

 

Program og påmeldingskjema finn du på denne lenka: http://www.dirnat.no/skogsfuglseminar/

(Publisert:24.04.2013 Sist endret:08.03.2014)