Til startsiden

NINA tilrår utfasing eller kraftig reduksjon i utsetting av fisk i enkelte regulerte vatn i Mandalsvassdraget

Vannkvaliteten i fleire av dei regulerte vatna på Sørlandet er nå så bra at pålegga regulantane har om utsetting av fisk kan fasast ut eller reduserast kraftig. Dette er konklusjonen i ein rapport frå NINA etter eit prøvefiske i 2014 i fleire regulerte magasin i Åseral kommune.

På heimesida til NINA seier forskarane:

"–   Vannkvaliteten er nå såpass bra at den naturlige rekrutteringen av ørret i mange tilfeller er tilstrekkelig, forteller NINA-forsker Trygve Hesthagen.

Han er en av forskerne som på bakgrunn av prøvefiske i regulerte innsjøer i Mandalsvassdraget nå anbefaler at påleggene om utsetting av fisk fases ut eller reduseres. I Langevatn-magasinet har det for eksempel blitt satt ut 1000 fisk årlig de siste tre årene. Der anbefaler forskerne at utsettingene bør avsluttes, mens de anbefaler å redusere utsettingene fra 2000 til 1000 fisk per år i Store Kvernvatn.

Når utsetting av fisk kommer i tillegg til naturlig rekruttering, kan det fort bli for mye fisk i forhold til næringsgrunnlaget. Særlig når det i tillegg blir fisket lite, slik tilfellet er her. Det gjør at fisken vokser saktere, og forskerne har registrert at oppnådd gjennomsnittlig lengde på fisken etter tre år har blitt redusert de siste årene.

–   For å bevare kvaliteten på fisken må en justere utsettingene etter den naturlige rekrutteringen og etter hvor mye det blir fisket, forklarer Hesthagen.

Han presiserer at i enkelte reguleringsmagasin har mulighetene for naturlig rekruttering blitt helt ødelagt eller sterkt redusert. I slike lokaliteter vi det derfor fortsatt være behov for utsettinger."

Fleire av dei aktuelle vatna grensar til eller ligg inne i SVR.

 

(Publisert:19.05.2015)