Til startsiden

Møteprotokoll frå styremøte 02/2015

Verneområdestyret hadde synfaring i SVR måndag 10. august og såg mellom anna på rasteplassen ved Håhellervatn, utfordringar med turisthytta ved Øyuvsbu og bommen ved Roskreppfjorden og den restaurerte stien inn til Kjerag.

Tysdag 11. august var det styremøte og desse sakene vart handsama:

ST 18/15

Etablering av besøkssenter i SVR og strategi for informasjon

ST 19/15

Nasjonalpark i SVR? Oppsummering av prosessen og vurdering av vidare arbeid

ST 20/15

Søknad om oppføring av turisthytte ved Sandvatn i Frafjordheiene landskapsvernområdet- Stavanger Turistforening

ST 21/15

Søknad om løyve til å sette opp bu i Skoådalen - Ivar Ljosland - Åseral kommune

ST 22/15

Søknad om utvidelse av stølshytte ved Dygrå (gnr/bnr: 9/9)  i Sirdal kommune- Tor Sigve Vik

ST 23/15

Søknad om bygging av vintraveg i Gaukstøljuvet i Dyraheio landskapsvernområde, gnr/bnr, 57/1 og 57/2, Suldal kommune, Bjarne Bråtveit

ST 24/15

Søknad om bygging av nytt stølshus på Krokevasstølen i Dyraheio landskapsvernområde - gnr/bnr 53/3 - Suldal kommune - Lena og Magnar Bråtveit

ST 25/15

Klage på "endelig svar på klage fra Sandnes Røde Kors Hjelpekorps"- jf AU- sak 20/2014

ST 26/15

Søknad om dispensajon til oppføring av nødbu og nytt lukehus ved magasin Storevatn i Åseral kommune- Agder Energi Vannkraft

Møteprotokollen kan du lese ved å klikke på "les meir" på denne nyheitssaka.

(Publisert:13.08.2015)