Til startsiden

Møteprotokoll frå styremøte 02/2014

Verneområdestyret hadde møte 7. mai på kommunehuset på Tonstad. Den viktigaste saka var godkjenning av utkast til ny forvaltingsplan for SVR. Møteprotokollen er lagt ut på denne heimesida.

Sakliste

Utvals-saksnr.

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr.

 

 

ST 13/14

Godkjenning av innkalling og sakliste

 

 

 

ST 14/14

Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

 

 

 

ST 15/14

Referatsaker

 

 

 

ST 16/14

Orienteringssaker

 

 

 

ST 17/14

Godkjenning av utkast til Forvaltningsplan for SVR

 

2014/1877

 

ST 18/14

Forespørsel fra Sira-Kvina KS om alternativ saksbehandlingsrekkefølge for søknad om etablering av nytt elvekrftanlegg i SVR og Frafjordheiane

 

2013/4855

 

ST 19/14

Søknad om tilskot til forprosjekt - DNT Sør - "Håheller utvikling"

 

2014/1743

 

ST 20/14

Justering av verneforskrifta for SVR - preparering av skiløyper

 

2014/1487

 

ST 21/14

Søknad om dispensasjon til motorferdsel i SVR i samband med trening av fuglehundar

 

2014/1514

 

ST 22/14

Søknad om dispensasjon til nybygg i Grytdalen hyttefelt innenfor SVR landskapsvernomårde- Gunn Ertevåg og Fredrik Waage, Sirdal kommune

 

2014/1612

 

ST 23/14

Forslag til befaringsmål for verneområdestyret for SVR

 

2014/1885

 

ST 24/14

Årsmelding 2013

 

2014/1831

 

ST 25/14

Eventuelt

 

2003/2670

(Publisert:15.05.2014)