Til startsiden

Møteprotokoll frå styremøte 01/2015

Verneområdestyret hadde møte torsdag 8. januar og handsama desse sakene:

ST 1/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

ST 2/15

Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

ST 3/15

Referatsaker

ST 4/15

Orienteringssaker

ST 5/15

Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane - planutkast til styregodkjenning

ST 6/15

Nasjonalpark som verneform i dei sentrale delane av SVR?

ST 7/15

Tilbud om å overta forvaltingsansvar for verneområder

ST 8/15

Høringsuttalelse- endring av forskrift om vern for Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landkapsvernområdet

ST 9/15

Søknad om midlar til tiltak i verneområda i 2015

ST 10/15

Godkjenning av tiltaksplan for "Erstatningsbiotop Svartevatn"

ST 11/15

Etablering av informasjonssenter i SVR

ST 12/15

Lyse Produksjon A/S sine inngrep ved Krokavatn i Frafjordheiane landskapsvernområde, Gnr/Bnr, 22/7,  Forsand kommune

ST 13/15

Eventuelt

 

Møteprotokollen kan du lese her.

(Publisert:14.01.2015)