Til startsiden

Møteprotokoll frå AU-møtet 09/2012


 

AU hadde møte 23. november og handsama 55 saker. Dei aller fleste var kurante søknader om motorferdsel med snøskuter i Valle kommune. Søknadsmengda kjem av at alle snøskuterløyva i kommunen gjekk ut i år.

(Publisert:30.11.2012)