Til startsiden

Møteprotokoll frå AU-møte 28. november

AU hadde møte 28. november og handsama desse sakene:

AU 60/13

Søknad om dispensasjon til bygging av permanente bruer ved Sandvatn og Mangærne i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr 12/1, Sirdal kommune

2013/5097

AU 61/13

Søknad om dispensasjon til utbetring av tursti til Kjerag i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 22/2, Forsand kommune

2013/5090

AU 62/13

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport i samband med Kjerag-boogie, Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune

2013/5261

AU 63/13

Søknad om dispensasjon til bygging av permanent nru over Storånå i Lusaheia landskapsvernområder, gnr/bne 121/3, Hjelmeland kommune

2013/5097

AU 64/13

Eventuelt

2003/2670

Under eventuelt omdisponerte AU ein del ubrukte midel frå «bestillingsdialogen» til utbetring av stien til Kjerag.

Møteprotokollen er lagt ut på denne heimesida.

(Publisert:04.12.2013 Sist endret:08.03.2014)