Til startsiden

Møteprotokoll frå AU-møte 19.september

Arbeidsutvalet i verneområdestyret for SVR hadde møte måndag 19.september på Hovden i Setesdal.

Sakliste

Utvals-

saksnr

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr

ST 17/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

 

 

ST 18/16

Val av ein representant til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

 

 

ST 19/16

Orienteringssaker

 

 

ST 20/16

Vidareføring av arbeidet med å vurdere nasjonalpark i delar av SVR

 

 

ST 21/16

Godkjenning av høringsutkast av forvaltingsplan for Hovden Landskapsvernområde - Lislevatn naturreservat og Vidmyr naturreservat

 

432.2

ST 22/16

Eventuelt

 

 

Møteprotokollen kan du lese her.

(Publisert:23.09.2016)