Til startsiden

Møteprotokoll for AU-møte 03/2014

Blåstrupe
Blåstrupe, Foto: J.Thommassen/J.E.Skåtan

Arbeidsutvalet i verneområdestyret hadde møte onsdag 2. april og handsama desse sakene:

AU 26/14

Tildeling av midlar til forvalting av SVR i 2014

AU 27/14

Fordelinga av tiltaksmidlar for 2014

AU 28/14

Ungdomsprosjekt i regi av DNT Sør

AU 29/14

Søknad om dispensasjon til bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl, gnr./bnr., 48/18, Forsand kommune, Frafjordheiane landskapsvernområde, Mindor Holte

AU 30/14

Søknad om dispensasjon til bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl, gnr./bnr., 48/6, Forsand kommune, Frafjordheiane landskapsvernområde, Torbjørn Espedal

AU 31/14

Søknad om dispensasjon til gjennomføring av kjentmannsturer i SVR og Dyraheio - Suldal Røde Kors, Suldal og Bykle kommuner

AU 32/14

Søknad om dispensasjon til gjennomføring av kjentmannsturer i SVR, Dyraheio og Lusaheia - Hjelmeland Røde Kors - Suldal, Hjelmeland og Bykle kommuner

AU 33/14

Søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter i SVR av helsemessige årsaker

AU 34/14

Søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i Grytdalen, Kjell Egge- Sirdal kommune

AU 35/14

Klage på avslag om dispensasjon til transport med snøskuter

AU 36/14

Søknad om dispensasjon til motorferdsle i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand, Gjesdal og Sirdal kommunar, NRK og Rogaland Røde Kors Hjelpekorps

AU 37/14

Søknad om dispensasjon til utvidelse av hytte i grytdalen hyttefelt innenfor SVR landskapsvernområde - Vigdis Olene Eriksen og Odd Bjørn Olsen, Sirdal kommune

AU 38/14

Søknad om oppsetting av gjerde rundt delar av turisthytta ved Øyuvsbu

AU 39/14

Søknad om renovering og utviding av turisthytta ved Bossbu

AU 40/14

Spørsmål om justering av verneforskrift i SVR - preparering av skiløyper

Møteprotokollen er lagt ut på heimesida vår.

(Publisert:04.04.2014)