Til startsiden

Protokoll frå AU-møte 02/2015

Arbeidsutvalet i verneområdestyret hadde møte onsdag 4. februar.

Desse sakene sto på sakslista:

AU 9/15

Søknad om dispensasjon til tilbygg til sankehytte og oppføring av utedo i Vormedalsheia landskapsvernområde, gnr/bnr 43/1 i Hjelmeland kommune, Åge Meland

 

2015/158

AU 10/15

Søknad om endring av byggeløyve - renovering og utviding av turisthyttene ved Bossbu

 

2014/792

AU 11/15

Søknad om dispensasjon fra torvtekke på hytte til Kyrkjebygda driftehei

 

2013/82

AU 12/15

Mistanke om ulovleg helikoptertrafikk i verneområdet

 

2015/390

AU 13/15

Søknad om dispensasjon til løypekjøring med snøskuter i Frafjordheiane landskapsvernområde, Gjesdal og Sirdal kommuner, Inge Marton Østebø

 

2013/1018

AU 14/15

Tilbud om å overta forvaltningsmyndighet for nærliggende verneområder til SVR

 

2014/5035

AU 15/15

Søknad om riving av eksisterande uthus og bygging av ny sikringshytte ved Krossvatn turisthytte i Dyraheio landskapsvernområde, gnr/bnr, 187/1, Suldal kommune, Stavanger turistforening og KV-bygg

 

2015/160

AU 16/15

Søknad om organisert ferdsel, oppsetting av lavo og utsetting av depotkasser i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune, Outdoorlife Norway

 

2014/5268

 

 

 

 

 

 

 

(Publisert:05.02.2015)