Til startsiden

Møteprotokoll. AU-møte 02/2014

Arbeidsutvalet i verneområdestyret hadde møte 18. februar og handsama tre søknader. Møteprotokollen er lagt ut på denne heimesida.

Saksliste

Utvalgs-

saksnr.

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr.

AU 16/14

Godkjenning av saksliste og innkalling

 

2003/2670

AU 17/14

Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

 

2003/2670

AU 18/14

Orienteringssaker

 

2003/2670

AU 19/14

Svar på søknad/øvingsplan angående snøskuterkjøring i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane Landskapsvernområde

 

2014/167

AU 20/14

Svar på søknad/øvingsplan angående snøskuterkjøring i Setesdal Vesthei og ryfylkeheiane og Frafjordheiane Landskapsvernområde, Sandnes Røde KOrs Hjelpekorps

 

2013/5789

AU 21/14

Stavanger turistforening - Søknad om dispensasjontil motorferdsle i samband med utbetring av tursti til Kjerag i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 22/2, Forsand kommune

 

2013/5090

AU 22/14

Eventuelt

 

2003/2670

(Publisert:21.02.2014 Sist endret:08.03.2014)