Til startsiden

Møte med Bykle kommune

Verneområdestyret er oppteken av ein god dialog med kommunane i verneområdet. Torsdag 28. februar møtte styreleiar Bjørn Laugaland og verneområdeforvaltar Jørn Haug

Bykle kommunestyre. Aktuelle tema var forvaltningsmodellen for SVR, aktuelt frå verneområdestyret, besøksstrategi for SVR og verdiskapingsprosjektet Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell.

(Publisert:04.03.2019)