Til startsiden

Møte i verneområdestyret for SVR 24. mai

Ein fiskar prøvar lykken i Krossvatn, Dyraheio
Ein fiskar prøvar lykken i Krossvatn, Dyraheio, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no

Verneområdestyret for SVR skal ha styremøte tysdag 24. mai. Møtet er lagt til Gjesdal gjestgiveri på Ålgård og startar kl. 10.

Møtet er ope for alle. Møteinnkallinga er lagt ut på denne heimesida.

Møtet startar med eit dialogmøte med Rådgjevande utval for SVR. Dialogmøtet har denne saklista: 

  1. Høyringsuttale om revisjon av konsesjonsvilkåra, Sira-Kvina
  2. Søknad om bygging av Storå kraftverk, Sira Kvina.
  3. Søknad om bygging av småkraftverk i Pytten.
  4. Langtidsplan for STF sin aktivitet i SVR.
  5. Nasjonalpark som verneform.

 

(Publisert:18.05.2016)