Til startsiden

Møte i administrativt fagutval

Vinterfjell. Kringlenuten og Snønuten i Dyraheio.
Vinterfjell. Kringlenuten og Snønuten i Dyraheio., Foto: Jarle Lunde/Suldal.no

Forvaltingssekretariatet i SVR har møte med administrativt fagutval fredag 15. november. Utvalet er sett saman av ein representant frå kvar av dei 11 kommunane og dei tre fylkeskommunane med areal i SVR.  Hovudsaka på møtet er revidering av forvaltingsplanen for heile verneområdet.

Møte i administrativt kontaktutval

Tidspunkt: fredag 15 november, kl 10.00

Stad: kommunestyresalen på rådhuset

 

Dagsorden

 1. Orienteringssaker
  •       Saksflyt og samarbeid siste halvår
  •       Nytt frå kommunar og fylkeskommunar
  •        Nytt frå SVR

 

2.       Revidering av forvaltningsplan for SVR

 •      Status og vidare framdrift
 •      Oppbygging av forvaltningsplanen
 •      Lusaheia – døme på omtale av verneområda
 •      Retningslinjer for brukarinteresser
 •      Motorferdsle
 •      Bygningar
 •      Jakt, fiske, ferdsle og turisme
 •      Søknads- og sakshandsaminingsrutiner

 3.       Tiltaksplan for SVR / Bestillingsdialogen 2014

 4.       Orientering om retningslinjer for redningsgrupper si motorferdsle i SVR

 5.       Eventuelt

 

(Publisert:12.11.2013 Sist endret:08.03.2014)