Til startsiden

Møte i Arbeidsutvalet i verneområdestyret

Styret hviler beina mens Senior Ranger Eric Baird forteller om forvaltningsmålene for Glen Tanar Estate
Styret hviler beina mens Senior Ranger Eric Baird forteller om forvaltningsmålene for Glen Tanar Estate

Arbeidsutvalet i SVR har møte tysdag 19. november på Sirdal Høgfjellshotell på Fidjeland. Fem søknader og ei orienteringssak står på dagsorden.

Saksliste

 

 

 

 

AU 47/13

Godkjenning av saksliste og innkalling

 

 

AU 48/13

Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

 

 

AU 49/13

Orienteringssaker

 

 

AU 50/13

Søknad om riving og oppattbygging av uthus i Vormedalsheia landskapsvernområde, gnr/bnr 43/1, Hjelmeland kommune, Margrete Alsvik

 

 

AU 51/13

Stavanger turistforening - søknad om støtte til tilretteleggings- og informasjonstiltak på stien til Kjerag, Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune

 

 

AU 52/13

Søknad om dispensasjon til kvistmerking og løypekjøring til Knaberøisa - Knaben leirskole/løypetjeneste, Kvinesdal kommune

 

 

AU 53/13

Søknad om dispensasjon til oppføring av driftsradiomast ved Roskrepp hoveddam - Sira-Kvina, Valle kommune

 

 

AU 54/13

Jæren Friluftsråd - søknad om helikoptertransport til Mån i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr 6/1, 2, Gjesdal kommune

 

 

AU 55/13

Økonomien i SVR. Statusrapport per 1. november 2013

 

 

AU 56/13

Eventuelt

 

 

Møteinnkallinga er lagt ut på denne heimesida.

(Publisert:12.11.2013 Sist endret:08.03.2014)