Til startsiden

Møte i Arbeidsutvalet, 26. november

Arbeidsutvalet i SVR har møte onsdag 26. november. Møtet startar kl.10 på messa til Sira-Kvina Kraftselskap på Tonstad.

Møteinnkallinga med saksutgreiingar kan du lese her.

Sakliste

Utvals-saksnr.

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr.

 

 

AU 67/14

Godkjenning av saksliste og innkalling

 

 

 

AU 68/14

Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

 

 

 

AU 69/14

Orienteringssaker

 

 

 

AU 70/14

Søknad om dispensasjon til motorferdsel i samband med Sesilåmi 2015

 

2014/4462

 

AU 71/14

Høyring av "Handlingsprogram 2015 - 2017" for Heieplanen

 

2014/4579

 

AU 72/14

Søknad om midlar for 2015 til drift av verneområdestyret og utarbeiding av skjøtselplanar

 

2014/4405

 

AU 73/14

Svar på søknad om utvidelse av hytte gnr 2, bnr 51 i Grytdalen innenfor SVR i Sirdal kommune- Jostein og Inger Bøe Nordland

 

2014/3463

 

AU 74/14

Søknad om dispensasjon til snøskuterløyve, Kjell Egge Grytdalen i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområdet- Sirdal kommune

 

2014/4698

 

AU 75/14

Endelig svar på klage fra Sandnes Røde Kors jf. vedtak AU-sak 20/2014

 

2014/3310

 

AU 76/14

Svar på søknad angåede gjenåpne rallersti på Flørli ned fra dam på Ternevatnet- Frafjordheiane landskapsvernområde- Forsand kommune

 

2014/4601

 

AU 77/14

Eventuelt

 

 

                 

 

(Publisert:20.11.2014)