Til startsiden

Kan villreinen bli turistattraksjon?

Villreinbukk
Villreinbukk, Foto: Jon Erling Skåtan

Kan vi lære folk meir om denne unike arten og samstundes få til verdiskaping? Det skal ei arbeidsgruppe finne ut av. Arbeidsgruppa er sett ned av Klima- og milvøvernminister Tine Sundtoft.

Ho seier dette om mandatet til arbeidsgruppa: "Arbeidsgruppen jeg har nedsatt skal konkretisere hvordan vi kan bruke den norske og europeiske villreinhistorien til økt verdiskaping. De europeiske villreinregionene skal ikke bli et nytt forvaltningsnivå i villreinfjellet, men bidra til økt kunnskap om villrein."

 Gruppa har berre eitt år på seg og skal lever rapport i juni 2015. Leiar for arbeidsgruppa er Hans-Olav Bråtå frå Østlandsforsking. Olav Strand (som leier GPS-prosjektet i SVR) skal vere med som representant for forskningmiljøa.

 

Mandat  

  • Arbeidsgruppen skal fremme forslag til hvordan man skal etablere europeiske villreinregioner.
  • Arbeidsgruppen skal utvikle et forslag til en strategi for bred verdiskaping for europeiske villreinregioner, med mål om å skape vekst i reiselivet innenfor bærekraftige rammer. Med bred verdiskaping menes miljømessig, sosial og kulturell og økonomisk verdiskaping som gjensidig er avhengig av hverandre. Arbeidet bør sees i sammenheng med det pågående arbeidet på departementsnivå med «Nasjonal strategi for verdiskaping basert på natur- og kulturarven.» 
  • Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan presentasjon av villreinens innvandringshistorie og historiske utbredelse i Norge kan utnyttes i denne sammenheng, gjennom samarbeid med og/eller oppdrag til relevante kompetansemiljøer.
  • Arbeidsgruppen skal gi vurderinger og anbefalinger om samhandling med handlingsprogrammene for regionale planer for de nasjonale villreinområdene.

  •  Arbeidsgruppen skal levere sin utredning innen 1. juni 2015

(Publisert:12.06.2014)