Til startsiden

Invitasjon til møte om forvaltingsplan for Hovden LVO, Vidmyr NR og Lislevatn NR i Bykle kommune

Grunneigarar og andre med interesser i Hovden landskapsvernområde, Lislevatn naturreservat og Vidmyr naturreservat er invitert til diskusjon om utkast til forvaltingsplan for desse tre verneområda.

Møtet vert på Hovden grendehus, onsdag 8. juni kl. 18.00.

Planutkastet er lagt ut på denne heimesida.

(Publisert:31.05.2016)