Til startsiden

Innkalling til møte i Arbeidsutvalet

Fjellrype
Fjellrype, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no

Arbeidsutvalet i verneområdestyret har møte onsdag 2. april.

Møteinnkalling er lagt ut på heimesida vår - www.svr.no

Saksliste

Utvals-

saksnr

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr

AU 23/14

Godkjenning av saksliste og innkalling

 

2003/2670

AU 24/14

Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

 

2003/2670

AU 25/14

Orienteringssaker

 

2003/2670

AU 26/14

Tildeling av midlar til forvalting av SVR i 2014

 

2014/1372

AU 27/14

Fordelinga av tiltaksmidlar for 2014

 

2014/1372

AU 28/14

Ungdomsprosjekt i regi av DNT Sør

 

2014/1372

AU 29/14

Søknad om dispensasjon til bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl, gnr/bnr, 48/18, Forsandl kommune, Frafjordheiane landskapsvernområde, Mindor Holte

 

2014/1293

AU 30/14

Søknad om dispensasjon til bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl, gnr/bnr, 48/6, Forsand kommune, Frafjordheiane landskapsvernområde, Torbjørn Espedal

 

2014/1294

AU 31/14

Søknad om dispensasjon til gjennomføring av kjentmannsturer i SVR og Dyraheio - Suldal Røde Kors, Suldal og Bykle kommuner

 

2014/1409

AU 32/14

Søknad om dispensasjon til gjennomføring av kjentmannsturer i SVR, Dyraheio og Lusaheia - Hjelmeland Røde Kors - Suldal, Hjelmeland og Bykle kommuner

 

2014/1410

AU 33/14

Søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter i SVR av helsemessige årsaker

Ja

2014/1156

AU 34/14

Søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i Grytdalen, Kjell Egge- Sirdal kommune

Ja

2014/543

AU 35/14

Klage på avslag om dispensasjon til transport med snøskuter

 

2014/222

AU 36/14

Søknad om dispensasjon til motorferdsle i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand, Gjesdal og Sirdal kommunar, NRK og Rogaland Røde Kors Hjelpekorps

 

2014/1420

AU 37/14

Søknad om dispensasjon til utvidelse av hytte i grytdalen hyttefelt innenfor SVR landskapsvernområde - Vigdis Olene Eriksen og Odd Bjørn Olsen, Sirdal kommune

 

2013/5489

AU 38/14

Søknad om oppsetting av gjerde rundt delar av turisthytta ved Øyuvsbu

 

2014/930

AU 39/14

Søknad om renovering og utviding av turisthytta ved Bossbu

 

2014/792

AU 40/14

Eventuelt

 

2003/2670

 Møteinnkallinga kan du lese her.

(Publisert:27.03.2014)