Til startsiden

Innkalling til AU-møte i verneområdestyret, 4. februar

Lordehytta ved Vivatn i Åseral
Lordehytta ved Vivatn i Åseral, Foto: J.Thommassen/J.E.Skåtan

Arbeidsutvalet i SVR er innkalla til telefonmøte onsdag 4. februar. Åtte saker er sett opp på saklista denne ganga.

Sakliste

Utvals-saksnr.

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr.

 

 

AU 6/15

Godkjenning av saksliste og innkalling

 

 

 

AU 7/15

Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

 

 

 

AU 8/15

Orienteringssaker

 

 

 

AU 9/15

Søknad om dispensasjon til tilbygg til sankehytte og oppføring av utedo i Vormedalsheia landskapsvernområde, gnr/bnr 43/1 i Hjelmeland kommune, Åge Meland

 

2015/158

 

AU 10/15

Svar på søknad om endring av byggeløyve - renovering og utviding av turisthyttene ved Bossbu

 

2014/792

 

AU 11/15

Søknad om dispensasjon fra torvtekke på hytte til Kyrkjebygda driftehei

 

2013/82

 

AU 12/15

Mistanke om ulovleg helikoptertrafikk i verneområdet

 

2015/390

 

AU 13/15

Søknad om dispensasjon til løypekjøring med snøskuter i Frafjordheiane landskapsvernområde, Gjesdal og Sirdal kommuner, Inge Marton Østebø

 

2013/1018

 

AU 14/15

Tilbud om å overta forvaltningsmyndighet for nærliggende verneområder til SVR

 

2014/5035

 

AU 15/15

Søknad om riving av eksisterande uthus og bygging av ny sikringshytte ved Krossvatn turisthytte i Dyraheio landskapsvernområde, gnr/bnr, 187/1, Suldal kommune, Stavanger turistforening og KV-bygg

 

2015/160

 

AU 16/15

Søknad om organisert ferdsel, oppsetting av lavo og utsetting av depotkasser i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune, Outdoorlife Norway

 

2014/5268

 

AU 17/15

Eventuelt

 

 

                 

 

(Publisert:28.01.2015)