Til startsiden

Innkalling til AU-møte 29. januar

Lordehytta ved Vivatn i Åseral
Lordehytta ved Vivatn i Åseral, Foto: J.Thommassen/J.E.Skåtan

Arbeidsutvalet er innkalla til telefonmøte onsdag 29. januar kl. 09.00. Dei fleste sakene på møtet gjeld søknad om kjentmannsturar i SVR frå ulike hjelpekorps som er stasjonert rundt heia.

Heile møteinnkallinga er lagt ut på denne heimesida.

Saksliste

Utvals-

saksnr

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr

AU 1/14

Godkjenning av saksliste og innkalling

 

2003/2670

AU 2/14

Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

 

2003/2670

AU 3/14

Orienteringssaker

 

2003/2670

AU 4/14

Søknad frå Kristiansand Røde Kors om dispensasjon til øvingskøyring i SVR

 

2014/50

AU 5/14

Søknad frå Mandal Røde Kors om øvingskøyring i SVR

 

2013/5778

AU 6/14

Søknad frå Søgne Røde Kors om dispensasjon til øvingskøyring i SVR

 

2014/151

AU 7/14

Svar på øvingsplan/søknad om snøskuterkjøring i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde- Sandnes Røde Kors Hjelpekorps

 

2013/5789

AU 8/14

Svar på søknad/øvingsplan angående motoriert ferdsel i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Rovernes Beredskapsgruppe Rogaland

 

2014/167

AU 9/14

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand - Søknad om dispensasjon til motorferdsle til øvingskjøring  i Lusaheia og landskapsvernområde og Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde

 

2014/168

AU 10/14

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand - Søknad om dispensasjon til motorferdsle til øvingskjøring i  Frafjordheiane landskapsvernområde

 

2014/168

AU 11/14

Stavanger Røde Kors Hjelpekorps - Søknad om dispensasjon til motorferdsle til øvingskjøring i Frafjordheiane landskapsvernområde

 

2014/469

AU 12/14

Søknad om dispensasjon til rivning av gammel fritidshytte og bygging av ny på samme stølstun i Udal i SVR - Åseral kommune, Edgar Sundbø

 

2013/4441

AU 13/14

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til utvidelse av driftshytte på Røddaugshommen i Åseral kommune - Tove Forgard og Bjarne Haugstad

 

2013/4908

AU 14/14

Søknad om dispensasjon til motorferdsel i samband med Sesilåmi 2014

 

2014/448

AU 15/14

Eventuelt

 

2003/2670

 

(Publisert:24.01.2014 Sist endret:08.03.2014)