Til startsiden

Innkalling til AU-møte 03/2015

Arbeidsutvalet i verneområdestyret skal ha møte 24. februar.

På saklista står mellom anna to viktige høyringsuttalar:

AU 25/15

Revidering av vedtekter for verneområdestyre/nasjonalparkstyre og stillingsinstruks for forvaltarar

 

 

AU 26/15

"Forenkling av utmarksforvalting."  Høyringsuttale til rapport frå faggruppe

 

 

 

Møtepapira får du tilgang til på denne heimesida.

(Publisert:17.02.2015)