Til startsiden

Innkalling til AU-møte 02/2014

Arbeidsutvalet i SVR er kalla inn til telefonmøte tysdag 18. februar.

Møteinnkallinga er lagt ut på denne heimesida.

Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

Lukket

Arkiv-

saksnr

AU 16/14

Godkjenning av saksliste og innkalling

 

2003/2670

AU 17/14

Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

 

2003/2670

AU 18/14

Orienteringssaker

 

2003/2670

AU 19/14

Svar på søknad/øvingsplan angående snøskuterkjøring i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane Landskapsvernområde

 

2014/167

AU 20/14

Svar på søknad/øvingsplan angående snøskuterkjøring i Setesdal Vesthei og ryfylkeheiane og Frafjordheiane Landskapsvernområde, Sandnes Røde KOrs Hjelpekorps

 

2013/5789

AU 21/14

Stavanger turistforening - Søknad om dispensasjontil motorferdsle i samband med utbetring av tursti til Kjerag i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 22/2, Forsand kommune

 

2013/5090

AU 22/14

Eventuelt

 

2003/2670

 

(Publisert:14.02.2014 Sist endret:08.03.2014)