Til startsiden

Innbyding til opplæringsjakt på villrein i Setesdal-Ryfylke

Er du interessert i villreinjakt men ikkje veit heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak ijaktterreng? I samarbeid med verdiskapingsprosjektet i SVR tilbyr Statskog opplæringsjakt i toperiodar hausten 2019. Første periode er 30.8 – 1.9. Andre periode er 6.9 – 8.9. Tilbodet gjeldungdom i alderen 16 – 20 år busett i kommunane Kvinesdal, Åseral, Bygland. Vi skal jakte påStatskog sin eigedom vest for Roskreppfjorden. Overnatting på Bossfjellhytta ein times gåing fråparkering ved Fossebu. Statskog vil stille med røynde jegerar for rettleiing undervegs.

 

Lenke til innbydinga finn du under

(Publisert:10.06.2019)