Til startsiden

Høyringsutkast - Retningslinjer Kjerag

Forslag til retningslinjer for motorferdsel og ekstremsportaktivitetar er nå sendt ut på høyring til aktuelle brukargrupper i området.

Høyringsfrista er sett til 15. oktober 2018

Forslaget til retningslinjer finn du i lenka under.

 

Høyringsuttalen blir fortøløpande lagt ut på denne nettsida saman med uttalene til Besøksstrategi for SVR

(Publisert:17.09.2018)