Til startsiden

Godt oppmøte på villreinmøte i Bykle 30. oktober

Godt oppmøte på villreinmøte i Bykle 30. oktober

Om lag 70 personar hadde tatt turen til Bykle hotell denne kvelden i oktober. Olav Strand i frå NINA var beden inn og der tema var  

villrein og ferdsel, samt bestandsteljing og overvaking. Arrangør var verdiskapingsprosjektet i samarbeid med villreinnemnda og villreinlaga.

Grunneigarsida var godt representert i møtet, her var også hyttebyklarar og andre interesserte frå kringliggjande kommunar.

På lenka under kan du lese meir om møtet på villrein.no:

https://www.villrein.no/aktuelt/informasjonsmte-om-villrein-i-bykle

(Publisert:03.12.2018)