Til startsiden

GPS rapporten i media

Den dye GPS rapporten har fått stor merksemd i media dei siste vekene.

Det har særleg vore fokus på forslaget om å flytte turisthyttene Storsteinen og Øyuvsbu.

Under kjem lenker til tre av oppslaga frå NRK og Stavanger aftenblad.

Det er særleg verd å merke seg at Stavanger aftenblad på lederplass går inn for å flytte turisthyttene av omsyn til villreinen.

(Publisert:21.10.2019)