Til startsiden

Fotråte påvist på villrein i SVR

Veterinærinstituttet har påvist fotråte på ei simle som blei avliva av SNO i januar i år. Dette er første gang det er påvist fotråte blant villrein i heiane vår.

Veterinærinstituttet skrivar dette om funnet på heimesida si:

"-Veterinærinstituttet undersøkte to av simlas føtter og på begge påviste vi dyptgående betennelse som gikk helt inn i tå-knoklene, sier forsker Kjell Handeland som gjennomførte undersøkelsen.

-Tilstanden var trolig svært smertefull og dyret hadde store problemer med å bevege seg. Reinsdyr som er angrepet av alvorlig fotråte, vil ha små muligheter for å overleve vinteren i fjellet og av dyrevelferdsgrunner er det riktig å avlive slike dyr. Alternativet er at dyret dør av avmagring eller blir tatt av rovdyr, sier Handeland.

En kjent sjukdom hos villrein
Fotråte hos rein skyldes infeksjon med bakterien Fusobacterium necrophorum. Bakterien forårsaker en smertefull betennelse i reinens føtter og dyrene blir svært halte. Sjukdommen oppdages gjerne når villreinjakta starter om høsten.

Det første, identifiserte utbruddet av fotråte hos villrein opptrådte i Rondane Sør høsten 2007, hvor anslagsvis 2-3 % av dyrene var angrepet. Siden 2007 har Veterinærinstituttet påvist sjukdommen i Rondane Nord, og i villreinområdene Nordfjella, Forollhogna, Knutshø, Snøhetta og Hardangervidda, samt i den viltlevende reinsdyrbestanden i Rendalen. Det påviste tilfellet i Setesdal-Ryfylke representerer dermed det åttende området hvor sjukdommen nå er påvist."

(Publisert:17.02.2016)