Til startsiden

Forvaltningsplanen er endeleg godkjent

Den 27 april kom brevet frå Miljødirektoratet om at forvaltningsplanen er endeleg godkjent.

Plandokumentet skal nå få på plass bilete før den blir sendt til trykking.

Verneområdestyret er glad for å ha planen på plass og vil takke alle som har bidrege i prosessen gjennomhøringsuttaler og andre innspel.

Lenke til plandokumentet og godkjenningsbrevet finn du lenger ned på sida

(Publisert:28.04.2015)