Til startsiden

Fellingsresultat frå villreinjakta i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane

Nøgd reinjeger
Nøgd reinjeger, Foto: Lars Christian Benninghoff

Resultatet frå villreinjakta i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane viser at det til saman er felt 284 dyr av ein kvote på 1197. Det gjev ein fellingsprosent på 23,7 %.

 

I Setesdal Austhei er det felt 601 dyr. Fellingsprosenten er 25,3 %.

 

 

  

(Publisert:21.11.2013 Sist endret:08.03.2014)