Til startsiden

Fellingsresultat frå villreinjakta 2015

Nøgd reinjeger
Nøgd reinjeger, Foto: Lars Christian Benninghoff

Villreinnemnda for Setesdalsområdet har utarbeidd oversyn over kva som vart felt av villrein under jakta sist haust. Fellingsresultatet er fordelt på kommunane. Området sett under eitt var fellingsprosenten berre på 16 %.

               
    SETESDAL RYFYLKE 2015      
    Felling 2015 fordelt på kommune der dyret er felt  
  Kalv 1,5 åring Voksen  
Kommune Bukk Simle Bukk Simle Bukk Simle  
Vinje 0 2 6 1 6 3 18
Bykle 37 29 9 11 24 94 204
Suldal 3 4 11 3 22 42 85
Odda 1 0 8 0 3 7 19
Valle 12 8 3 5 11 30 69
Bygland 0 0 3 0 2 0 5
Åseral 0 0 0 0 0 0 0
Hægebostad 0 0 0 0 0 0 0
Kvinesdal 0 0 0 0 0 0 0
Sirdal 0 0 2 0 5 3 10
Gjesdal 0 0 0 0 0 0 0
Forsand 0 0 0 0 2 0 2
Hjelmeland 0 0 0 0 0 0 0
SUM 53 43 42 20 75 179 412
Fellingsprosent 16              
(Publisert:25.01.2016)