Til startsiden

Fellingsrapport frå villreinjakta i 2014

Nøgd reinjeger
Nøgd reinjeger, Foto: Lars Christian Benninghoff

Villreinnemnda for Setesdalsområdet har sendt ut fellingsrapport for 2014. Rapporten viser at det blei felt 21,8 % av tildelte fellingsløyve i Setesdal-Ryfylke villreinområde.

Nedanfor finn du oversyn over fellingsresultata fordelt på kommunane.

  

 

 

SETESDAL RYFYLKE VILLREINOMRÅDE

 
 

Felling 2014 fordelt på kommunen der dyret er felt

 
 

Kalv

1,5 åring

Voksen

 

Kommune

Bukk

Simle

Bukk

Simle

Bukk

Simle

SUM

Vinje

4

3

4

0

3

5

19

Bykle

39

37

16

5

20

63

180

Suldal

6

4

15

2

19

9

55

Odda

1

0

4

0

4

2

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle

16

7

4

2

13

27

69

Bygland

0

0

0

0

3

0

3

Åseral

0

0

0

0

1

0

1

Hægebostad

0

0

0

0

0

0

0

Kvinesdal

0

0

0

0

0

0

0

Sirdal

1

1

0

0

1

6

9

Gjesdal

0

0

0

0

0

0

0

Forsand

0

0

0

0

0

0

0

Hjelmeland

0

0

0

0

0

0

0

SUM

67

52

43

9

64

112

347

(Publisert:11.12.2014)