Til startsiden

DNT Sør søker etter prosjektarbeidar

DNT Sør søker etter prosjektarbeider for "DNT X-ung". Prosjektarbeidaren skal ha kontorplass i Valle i Setesdal og mellom anna jobbe med friluftsaktivitetar for ungdom i verneområdet. Prosjektet er finansiert av SR-bank, Valle Sparebank, Valle kommune, Setesdal Regionråd og verneområdestyret i SVR.

Søknadsfrist er 7. mars. Lenke til full utlysingstekst er lagt ut på denne heimesida.

 

I utlysingsteksten skrivar DNT Sør mellom anna:

"DNT Sør lyser ut 100 % stilling for 3 år og ansetter den vi finner mest egnet til å jobbe -utadrettet og kontaktskapende, som stolt ambassadør av både DNT og Setesdal, herunder ha direkte kontakt med personer, ungdomsgrupper, organisasjoner, lag og foreninger, skoler, og samarbeidspartnere mv. -som vertskap eller turleder på ulike oppdrag i DNT X-Ung med «all inclusive» fra forarbeid til etterarbeid, herunder ta i mot, sette grupper i gang og sjekke ut grupper, drive veiledning av grupper/gruppeledere. -med administrasjon, søknadsbehandling, innkjøp, informasjon og markedsføring i f.eks. sosiale medier, samt oppfølging av avtaler. Søke tilskudd til aktivitet og utstyr vil være en del av jobben. -med utvikling av aktivitetstilbudet iht universell utforming samt bistå i hytteprosjekter, etablere Øvre Setesdal Turlag og tilrettelegge for DNT-skolen for ungdommer i Setesdal

Alle oppgaver sees som ledd i «bærekraftig utvikling» hvor ungdommer og grupper av ungdommer og deres ledere blir opplært og selvstendige, og kan gjennomføre tur en annen gang helt på egen hånd. Og slik at hele Sørlandet er blitt kjent og fortrolig med aktivitetstilbudet til DNT Sør i Setesdal."

 

(Publisert:21.02.2014 Sist endret:08.03.2014)