Til startsiden

"Besøksstrategi i SVR". Presentasjonar under seminar på Heiedagane 2016

Tysdag 13. september arrangerte SVR seminar på Hovden grendehus om dette temaet.

Seminarprogram

Morten Dåsnes, dagleg leiar i Friluftsrådenes landsforbund: Trendar og utfordringar i friluftslivet dei komande åra: Innspel til Stortingmelding 18 (2015-2016): «Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet».

 Marit Gystøl, Miljødirektoratet: Besøksforvaltning og ny merkevarestrategi – erfaringar så langt.

Trond Erik Buttingsrud, verneområdeforvaltar Hallingskarvet nasjonalpark: Besøksstrategien for Hallingskarvet Nasjonalpark. Prosess og erfaringar.

Odd Grønberg, styreleiar Destinasjon Hovden: Tilrettelegging og opplevingar i verneområda på Hovden i 2016. Og i 2026??

Odd Inge Vistad, NINA: Nasjonalpark-turisten – kven er det? Ei overordna og ei konkret drøfting rundt SVR og dei fem innfallsportane i heia.

Her er presentasjonane deira:

(Publisert:23.09.2016)