Til startsiden

Besøksstrategi for SVR

Besøksstrategien fro SVR er nå endeleg godkjent av Miljødirektoratet, og etter ein siste runde med justeringar er dokumentet klart for publisering.

Besøksstrategien for SVR vart endeleg godkjent av Miljødirektoratet 18.12.2018. I brevet står det mellom anna besøksstrategien er ryddig og struktrurert og tydeleg får fram kva for tiltak verneområdestyret ønskjer å få til i sine område. Heile godkjenningsbrevet kan du lese i lenka under.

Etter godkjenning har besøksstrategien vore gjennom ein runde med korrektur og formgjeving før den vart trykt.

SVR tek sikte på å få sendt dokumentet ut til alle aktuelle partar med det første.

Det endelelege besøksstrategi dokumentet kan du lese i lenka under.

(Publisert:25.04.2019)