Til startsiden

Årsrapport frå Statens Naturoppsyn i SVR

Peter Hermansen og Reidar Sandal monterer nye infotavler ved Håhellar.
Peter Hermansen og Reidar Sandal monterer nye infotavler ved Håhellar., Foto: Jon Erling Skåtan

SNO har sendt ut årsrapport om aktivitetane i SVR i 2013. Heile rapporten er lagt ut på denne heimesida.

Oversikt over tiltak SNO har delteke i eller gjennomført i verneområda:

 • Sett opp ei infotavle Frafjordheiane LVO. Øvrige tavler er ikkje klare frå forvaltninga.
 • Plan for fjerning av kraftline Funningsland. Uklare eigartilhøve gjer at saka beror.
 • Arbeid med plan for uttak av granfelt Vormedalsheia LVO.
 • Gjennomført befaring med kontaktutvalet for Dyraheio LVO.
 • Opplæringstiltak for ungdom i lag med Suldal  og Bykle fjellstyre.
 • Rydding av ferdselsvegar i Førre, Vormedalsheia LVO
 • Restaurering av jordhytte, Dyraheio LVO
 • Rydding av stølsområde, Øyastølmyra, Vormedalsheia LVO
 • Rydding av vegetasjon ved Ottestøyl, Vormedalsheia LVO
 • Fjerning av granfelt ved Nyastøl, Dyraheio LVO
 • Heiedagane i Valle
 • Ferdselsregistreringar i SVR
 • Nytt verneskilt Nos, Bykle
 • Skifta verneskilt
 • Infotavle om ferdselsforbod Steinsbuskardet, Kringlevatn turisthytte
 • Uttransport og gjenvinning  av fem båtvrak frå Store Urevatn

 

(Publisert:17.12.2013 Sist endret:08.03.2014)