Til startsiden

Årsmelding for SNO i SVR

Statens naturoppsyn (SNO) i vår region har levert årsmelding for 2014. I årsmeldinga har dei mellom anna lista opp desse gjennomførde tiltaka/aktivitetane:

 • Styrebefaring i Gyvatn-området
 • Oppsetting av infotavle, Evardalen
 • Opplæringstiltak for ungdom i lag med Suldal  fjellstyre.
 • Heiedagane i Hægebostad (Kvinesdal/Åseral)
 • Delteke på tilsynsutvalsmøte i Hjelmeland og Suldal.
 • Befaring med tilsynsutvalet i Vormedalsheia LVO.
 • Befaring i lag med SVR i Frafjordheiane LVO.
 • Ferdselsregistreringar i SVR
 • Skifta verneskilt
 • Uttransport av søppel, beslag  og hittegods.

 

Prioriteringar til neste år vil mellom anna vere:

 • "Me vil prøva å halda aktiviteten på same nivå. SNO vil skjerpa kontrollen i tider som av erfaring genererar større  aktivitet, m.a. i tida før Sesilåmi..
 • I Frafjordheiane er det framleis  trong for auka oppsynsaktivitet, men bemanninga og lokaliseringa av SNO gjer at dette området får for lite oppsyn.
 • Me vil ha auka fokus på bruk av helikopter under reinsdyr- og rypejakta."

 

Verneområdestyret og forvaltingssekretariatet takkar for eit svært godt samarbeid med SNO i 2014.

Heile årsmeldinga kan du lese her.

 

(Publisert:13.01.2015)