Til startsiden

Årsrapport for 2012 frå DNT Sør

DNT Sør har lagt ut årsrapport for 2012 på heimesida si. Årsrapporten viser utviklinga i medlemstal, utviklinga i talet på overnattingar, gjennomførde aktivitetar, kurs og opplæringstilbod og mykje meir. Sidan det i 2012 var 125 år sidan foreninga vart oppretta, har rapporten og med ei side om dette jubileet.

Årsrapporten inneheld mykje informasjon for alle som ferdast i fjellet.

Les heile årsrapporten på denne lenka: http://www2.turistforeningen.no/files/KOT/Aarsrapport/DNTSOR_arsrapport_2013.pdf

 

(Publisert:26.04.2013 Sist endret:08.03.2014)