Til startsiden

Arbeidsgruppe anbefaler å satse på villrein og villreinfjellet som ressurs for reiselivet

Reinsbukkar
Reinsbukkar, Foto: Arvid Tjøstheim

På oppdrag frå Klima- og miljødepartementet har ei arbeidsgruppe vurdert korleis villreinen og villreinfjellet kan vere ein ressurs for reiselivet i fjellbygdene. No har dei levert ein rapport til departementet med forslag til korleis dette kan gjerast. Hans Olav Bråtå  i Østlandsforsking har vore leiar for arbeidsgruppa.

Østlandsforsking skrivar dette om rapporten på si heimeside:

"Denne rapporten er basert på arbeidet til en gruppe nedsatt av Klima- og miljødepartementet i 2014.

Rapporten peker på at villreinen, og den historiske og nåtidige bruk av den kan bli en ressurs for reiselivet og gi grunnlag for en bred verdiskaping. Det foreslås en bred satsing på villreinen og villreinfjellet som reiselivsprodukt og at dette løftes fram til en del av «historien om Norge». Videre at det blir en satsing på to europeiske villreinregioner som inkluderer de nasjonale villreinområdene.

For å få til en bred verdiskaping i disse regionene bør det gjennomføres prosjekter basert på villreinen og villreinfjellet som en ressurs for reiselivet. Prosjektene bør være en del av et eget femårig verdiskapingsprogram som inkluderer mobilisering og spredning av kunnskap om hvordan villreinen kan bli en ressurs for reiselivet. Dette kan bl.a. skje via jakt og jaktopplevelser, mat og matopplevelser og formidling av kunnskap basert på kulturminner."

Heile rapporten kan du lese her.

 

(Publisert:10.06.2015)