Til startsiden

13 508 unike brukarar av informasjonstavla ved Håhellervatn i 2012

Opning av infotavlaOversyn frå informasjonsfirmaet GDM viser at det har vore 13 508 unike brukarar av informasjonstavla vår ved Håhellervatn langst Brokke - Suleskarvegen. Tilsaman har dei sett på 79 437 av sidene på tavla.

Viktig å merke seg:

 • Gjennomsnittleg trykkfrekvens er over 5 per brukar.
 • Det er klart flest brukarar i juli og august.
 • Bruken er på topp i helgene, men nesten like stor på kvardagar

 

Folk leitar mest etter informasjon om:

 • Vandringar i fjellet.
 • Utsiktspunkt.
 • Villrein.
 • Sira - Kvina kraftselskap.
 • Statskog.

 

Utlendingar trykker helst på informasjon om   

 • Hiking.
 • Places to go by car.
 • Places worth a visit.
 • Reindeer.
(Publisert:02.11.2012 Sist endret:08.03.2014)