Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

GPS rapporten i media

Den dye GPS rapporten har fått stor merksemd i media dei siste vekene. Det har særleg vore fokus på forslaget om å flytte turisthyttene Storsteinen og Øyuvsbu. Under kjem lenker til tre av oppslaga frå NRK og Stavanger aftenblad. Det er særleg verd å merke seg at Stavanger aftenblad på lederplass går inn for å flytte turisthyttene av omsyn til villreinen.

(Publisert:21.10.2019)

Rapport frå GPS prosjektet

Villreinbukk

Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter. I en ny rapport anbefales flere tiltak for å bedre forholdene for Europas sørligste bestand av villrein.  Dette skriv NINA i ei pressemelding i samband med offentleggjeringa av rapporten. Du kan lese både pressemeldinga og sjølve GPS rapporten i lenka under ...

(Publisert:18.10.2019)

Åsdølar på reinsjakt

Artikkel i Åsdølen oktober 2019   Åsdølar på reinsjakt Fram til slutten av 90-talet var villreinjakta ei viktig hending for mange Åsdølar. Dei seinare åra har det vore lite dyr under jakta i vår del av heia, og villreinjakta er i dag berre eit fjernt minne for dei fleste. Til dyra kjem att lyt vi søke dei opp. Første helga i september reiste sju unge åsdølar på opplæringsjakt til Statskog ...

(Publisert:11.10.2019)

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 04.10.2019

Møteinnkalling og protokoll frå AU møtet 04.10.2019 finn du i lenka under

(Publisert:08.10.2019)

Møteinnkalling og protokoll for styremøte 18.09.2019

Villreinbukk

Under finn du lenke til møteinnkalling, sakspapir og protokoll for styremøtet i Suldal 18. september

(Publisert:12.09.2019 Sist endret:19.09.2019)

Møteinnkalling og protokoll for AU møte 16.08.2019

Møteinnkalling med sakspapir og protokoll frå telefonmøtet i AU 16.08.2019 kan du lese i lekene under

(Publisert:19.08.2019)

Ope møte om villrein og sau i Setesdal Vesthei

Verdiskapingsprosjetet til verneområdestyret for SVR inviterar til ope møte om villrein og sau. Møtet er ope for alle og blir på Kvæven kapell søndag 1. september kl 13.00 Du finn meir informasjon om arrangementet på plakaten i lenka under.

(Publisert:13.08.2019)

Naturlostur til fjellgarden Pytten

Deltakere på naturlosturen til Pytten

Naturlostur til fjellgarden Pytten I regi av verdiskapingsprosjektet i SVR vart det i 23. juni arrangert Naturlostur til fjellgarden Pytten i Bygland kommune. 25 personar var med på turen som starta med båtskyss på Langevatn på Ljosland og gjekk vidare på sti inn til Skothomen og Pytten. Naturlos var grunneigar Jan Ove Pytten Flodquist og verneområdeforvaltar Jørn Haug . Undervegs fortalte ...

(Publisert:09.08.2019)

Naturlostur til jernvinneanlegget på Åsdøl i Åseral

Utgravingsleiar Kathrine Stene orienterar om utgravingane

Naturlostur til jernvinneanlegget på Åsdøl i Åseral I nordleg del av Nåvatn i Åseral vart dei i 2017 gjennomført arkeologisk utgraving av ein godt bevart lokalitet for jernutvinning frå 200 – 300 talet. I dag kan ein sjå fleire restar etter verksemda her inne. Utgravingsleiar Kathrine Stene frå Kulturhistorisk museum var med å fortalte om utgravinga. Snorre Haukalid frå Vest-Agder fylkeskommune ...

(Publisert:09.08.2019)

Vellykka feltdag med Åseral barne- og ungdomsskule

19. juni var det tid for feltdag med 8. og 9. klasse ved Åseral barne- og ungdomsskule. Turen gjekk til Ljosland i Åseral. Her fekk elevane lære om villrein, fjellflora, navigering i fjellet og proviant og utstyr på tur. Feltdagen var i regi av verdiskapingsprosjektet i SVR. For gjennomføring fekk vi god hjelp av Kristian Eiken Olsen (Statskog) og Harald Solås (Friluftsrådet). Ein takk til 8- og ...

(Publisert:25.06.2019)