Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Møteinnkalling og protokoll for AU møte 16.08.2019

Møteinnkalling med sakspapir og protokoll frå telefonmøtet i AU 16.08.2019 kan du lese i lekene under

(Publisert:19.08.2019)

Ope møte om villrein og sau i Setesdal Vesthei

Verdiskapingsprosjetet til verneområdestyret for SVR inviterar til ope møte om villrein og sau. Møtet er ope for alle og blir på Kvæven kapell søndag 1. september kl 13.00 Du finn meir informasjon om arrangementet på plakaten i lenka under.

(Publisert:13.08.2019)

Naturlostur til fjellgarden Pytten

Deltakere på naturlosturen til Pytten

Naturlostur til fjellgarden Pytten I regi av verdiskapingsprosjektet i SVR vart det i 23. juni arrangert Naturlostur til fjellgarden Pytten i Bygland kommune. 25 personar var med på turen som starta med båtskyss på Langevatn på Ljosland og gjekk vidare på sti inn til Skothomen og Pytten. Naturlos var grunneigar Jan Ove Pytten Flodquist og verneområdeforvaltar Jørn Haug . Undervegs fortalte ...

(Publisert:09.08.2019)

Naturlostur til jernvinneanlegget på Åsdøl i Åseral

Utgravingsleiar Kathrine Stene orienterar om utgravingane

Naturlostur til jernvinneanlegget på Åsdøl i Åseral I nordleg del av Nåvatn i Åseral vart dei i 2017 gjennomført arkeologisk utgraving av ein godt bevart lokalitet for jernutvinning frå 200 – 300 talet. I dag kan ein sjå fleire restar etter verksemda her inne. Utgravingsleiar Kathrine Stene frå Kulturhistorisk museum var med å fortalte om utgravinga. Snorre Haukalid frå Vest-Agder fylkeskommune ...

(Publisert:09.08.2019)

Vellykka feltdag med Åseral barne- og ungdomsskule

19. juni var det tid for feltdag med 8. og 9. klasse ved Åseral barne- og ungdomsskule. Turen gjekk til Ljosland i Åseral. Her fekk elevane lære om villrein, fjellflora, navigering i fjellet og proviant og utstyr på tur. Feltdagen var i regi av verdiskapingsprosjektet i SVR. For gjennomføring fekk vi god hjelp av Kristian Eiken Olsen (Statskog) og Harald Solås (Friluftsrådet). Ein takk til 8- og ...

(Publisert:25.06.2019)

Innbyding til opplæringsjakt på villrein i Setesdal-Ryfylke

Er du interessert i villreinjakt men ikkje veit heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak ijaktterreng? I samarbeid med verdiskapingsprosjektet i SVR tilbyr Statskog opplæringsjakt i toperiodar hausten 2019. Første periode er 30.8 – 1.9. Andre periode er 6.9 – 8.9. Tilbodet gjeldungdom i alderen 16 – 20 år busett i kommunane Kvinesdal, Åseral, Bygland. Vi skal jakte påStatskog sin ...

(Publisert:10.06.2019)

Innkalling og program for styremøte 11-12.06.2019

Villreinbukk

Under finn du møteinnkalling og program for møtet i verneområdestyret i Bykle 11-12 juni 2019

(Publisert:06.06.2019)

Feltdag med ungdomsskulen i Bygland

28. juni vart det arrangert feltdag for 9. klasse ved Bygland ungdomsskule. Turen gjekk til Fossebu ved Roskreppfjorden. Her fekk elevane ei innføring om villrein, vegetasjonstypar i fjellet, navigering (kart og kompass)  samt proviant og utstyr på tur. Veret spela godt på lag denne dagen på tross av ei lita snobyge på ettermiddagen. Om ikkje anna vart det eit godt døme på skiftande maiver ...

(Publisert:29.05.2019)

NB! Ustabil e-postadresse

Vi har i det siste fått tilbakemeldingar om at e-postar som har blitt sendt til postmotaksadressa post@svr.no ikkje har nådd fram. Vi arbeider med å løyse dette, men inn til vidare vil vi be om at ein av verneområdeforvaltarane settast i kopifeltet når det sendast e-post til postmottaket. Guro Sødergren: fmavgso@fylkesmannen.no Jørn Trygve Haug: fmavjth@fylkesmannen.no Alf Odden: ...

(Publisert:02.05.2019)

Besøksstrategi for SVR

Besøksstrategien fro SVR er nå endeleg godkjent av Miljødirektoratet, og etter ein siste runde med justeringar er dokumentet klart for publisering.

(Publisert:25.04.2019)