Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Innbyding til opplæringsjakt på villrein i Setesdal-Ryfylke

Er du interessert i villreinjakt men ikkje veit heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak ijaktterreng? I samarbeid med verdiskapingsprosjektet i SVR tilbyr Statskog opplæringsjakt i toperiodar hausten 2019. Første periode er 30.8 – 1.9. Andre periode er 6.9 – 8.9. Tilbodet gjeldungdom i alderen 16 – 20 år busett i kommunane Kvinesdal, Åseral, Bygland. Vi skal jakte påStatskog sin ...

(Publisert:10.06.2019)

Innkalling og program for styremøte 11-12.06.2019

Villreinbukk

Under finn du møteinnkalling og program for møtet i verneområdestyret i Bykle 11-12 juni 2019

(Publisert:06.06.2019)

Feltdag med ungdomsskulen i Bygland

28. juni vart det arrangert feltdag for 9. klasse ved Bygland ungdomsskule. Turen gjekk til Fossebu ved Roskreppfjorden. Her fekk elevane ei innføring om villrein, vegetasjonstypar i fjellet, navigering (kart og kompass)  samt proviant og utstyr på tur. Veret spela godt på lag denne dagen på tross av ei lita snobyge på ettermiddagen. Om ikkje anna vart det eit godt døme på skiftande maiver ...

(Publisert:29.05.2019)

NB! Ustabil e-postadresse

Vi har i det siste fått tilbakemeldingar om at e-postar som har blitt sendt til postmotaksadressa post@svr.no ikkje har nådd fram. Vi arbeider med å løyse dette, men inn til vidare vil vi be om at ein av verneområdeforvaltarane settast i kopifeltet når det sendast e-post til postmottaket. Guro Sødergren: fmavgso@fylkesmannen.no Jørn Trygve Haug: fmavjth@fylkesmannen.no Alf Odden: ...

(Publisert:02.05.2019)

Besøksstrategi for SVR

Besøksstrategien fro SVR er nå endeleg godkjent av Miljødirektoratet, og etter ein siste runde med justeringar er dokumentet klart for publisering.

(Publisert:25.04.2019)

Innkalling til AU møte 8. april 2019

Innkalling og sakspapir til AU møtet 08.04.2019 er nå lagt ut. Lenke til møteinnkallinga finn du under.

(Publisert:04.04.2019)

Innkalling og protokoll for AU møte 15.03.2019

Møteinnkalling og protokoll for AU møte 15. mars 2019 er nå langt ut.  Lenker finn du under

(Publisert:18.03.2019)

Innkalling og protokoll frå AU møte 08.03.2019

Blåstrupe

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 8. mars 2019 er nå lagt ut. Lenker finn du under.

(Publisert:18.03.2019)

Vellukka fagsamling om sti- og løypeplanar på Haukelisæter

Sti- og løypeplanar er i mange samanhengar peike på som eit viktig verkemiddel for å styre og kanalisere ferdsel i villreinområda. I regi av verdiskapingsprosjektet vart det 5. – 6. mars arrangert regional fagsamling om sti- og løypeplanar. Føremålet med samlinga var å få ei felles forståing av form og innhald i kommunale sti- og løypeplanar. I tillegg få ei felles forståing/plattform av ...

(Publisert:13.03.2019)

Møte med Bykle kommune

Verneområdestyret er oppteken av ein god dialog med kommunane i verneområdet. Torsdag 28. februar møtte styreleiar Bjørn Laugaland og verneområdeforvaltar Jørn Haug Bykle kommunestyre. Aktuelle tema var forvaltningsmodellen for SVR, aktuelt frå verneområdestyret, besøksstrategi for SVR og verdiskapingsprosjektet Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell.

(Publisert:04.03.2019)