Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Innkalling til møte i verneområdestyret 13. desember

- - Verneområdestyret skal ha møte i Kvinesdal 13. desember 2019 Under finn du lenke til møteinnkalling og sakspapir

(Publisert:04.12.2019 Sist endret:05.12.2019)

Seminarrapporten er klar

Rapporten frå den regionale samlinga på Haukeliseter 5. – 6. mars 2019 er nå ferdig. Sjå lenke til følgjebrev og rapport lenger ned på sida. Rapporten finn du også på lenka nedanfor: https://static1.squarespace.com/static/5304703fe4b00af3619f876d/t/5dc164228c997904d95118c3/1572955172170/NVSRapport+_2019_Seminar+sti+og+l%C3%B8ypeplanlegging_endeleg.pdf  Send gjerne vidare til andre som kan ...

(Publisert:26.11.2019)

Foredrag om dei første reinjegerane i fjellet i Sørvest-Norge

Foto Tor Punsvik   Tysdag 19. november  kl 19.00 vil arkeologen Sveinung Bang-Anderssen halde føredrag på Suldal kulturhus på Sand. Føredraget vil mellom anna handle om jakt og fangst av rein i steinalder og jernalder, Sveinung Bang-Anderssen er arkeolog og har vore tilsett ved Arkeologisk museum–Stavanger i ei årrekke. Bang-Anderssen var sentral i arbeidet med dei arkeologiske ...

(Publisert:04.11.2019 Sist endret:15.11.2019)

Verdiskapingsprosjektet lyser ut idekonkurranse

Foto Tor Punsvik   Verdiskapingsprosjektet «Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell» lyser med dette ut ein konkurranse om beste forretningside knytt til villrein og villreinfjellet. Forretningsideen kan vera produkt eller tenester og må ligge innanfor verdiskapingsprosjektet sine tematiske rammer. Nokre døme kan være: opplevingar, formidling, kulturarv, jakt, sal av produkt som ...

(Publisert:23.10.2019 Sist endret:15.11.2019)

GPS rapporten i media

Den dye GPS rapporten har fått stor merksemd i media dei siste vekene. Det har særleg vore fokus på forslaget om å flytte turisthyttene Storsteinen og Øyuvsbu. Under kjem lenker til tre av oppslaga frå NRK og Stavanger aftenblad. Det er særleg verd å merke seg at Stavanger aftenblad på lederplass går inn for å flytte turisthyttene av omsyn til villreinen.

(Publisert:21.10.2019)

Rapport frå GPS prosjektet

Villreinbukk

Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter. I en ny rapport anbefales flere tiltak for å bedre forholdene for Europas sørligste bestand av villrein.  Dette skriv NINA i ei pressemelding i samband med offentleggjeringa av rapporten. Du kan lese både pressemeldinga og sjølve GPS rapporten i lenka under ...

(Publisert:18.10.2019)

Åsdølar på reinsjakt

Artikkel i Åsdølen oktober 2019   Åsdølar på reinsjakt Fram til slutten av 90-talet var villreinjakta ei viktig hending for mange Åsdølar. Dei seinare åra har det vore lite dyr under jakta i vår del av heia, og villreinjakta er i dag berre eit fjernt minne for dei fleste. Til dyra kjem att lyt vi søke dei opp. Første helga i september reiste sju unge åsdølar på opplæringsjakt til Statskog ...

(Publisert:11.10.2019)

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 04.10.2019

Møteinnkalling og protokoll frå AU møtet 04.10.2019 finn du i lenka under

(Publisert:08.10.2019)

Møteinnkalling og protokoll for styremøte 18.09.2019

Villreinbukk

Under finn du lenke til møteinnkalling, sakspapir og protokoll for styremøtet i Suldal 18. september

(Publisert:12.09.2019 Sist endret:19.09.2019)

Møteinnkalling og protokoll for AU møte 16.08.2019

Møteinnkalling med sakspapir og protokoll frå telefonmøtet i AU 16.08.2019 kan du lese i lekene under

(Publisert:19.08.2019)