Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Protokoll frå styremøte 07.02.2019

Utsyn mot Blåsjø

Møteprotokollen frå styremøtet i Åseral 7. februar er nå godkjen og kan finnast i lenka under

(Publisert:12.02.2019)

Ope møte om villrein og ferdsel på Vågslid 28. februar

Torsdag 28. februar blir det ope møte om villrein og ferdsel på Vågslid. Møtet startar kl 18.00 i Tyrvelidhallen ved Haukeli skisenter. Møtet er gratis og ope for alle,  Tema for møtet er villrein og ferdsel, med foredrag frå Lena Romtveit og Marianne Signsås frå Norsk Villreinsenter-Sør.  Ordførar i Vinje, Jon Rikard Kleven vil være møteleiar. Enkel servering.

(Publisert:08.02.2019)

Møteinnkalling og sakspapir til styremøte 07.02.2019

Fiskar i solnedgang. Frå Krossvatnet , Dyraheio.

Møteinnkalling og sakspapir til styremøtet i Åseral 07.02.2019 finn du i lenka under

(Publisert:01.02.2019)

Sakspapirer og protokoll frå AU møte 21.12.2018

Dyrespor i snø

Du kan finne saksutgreiing og protokoll frå AU møtet 21.12.2018 i lenka under

(Publisert:03.01.2019)

NVE si innstilling til OED i vilkårsrevisjonen for Sira-Kvina

NVE si innstilling til Olje- og energidepartementet i vilkårsrevisjonen for Sira-Kvina reguleringane vart offentleg i dag. Innstillinga kan du lese i lenka under.

(Publisert:20.12.2018)

Stor interesse for villreinmøte i Suldal 17. desember

Om lag 50 villreininteresserte møtte opp på villreinmøtet på Nesflaten. Først orienterte Reidar Sandal frå Statens naturoppsyn om SNO si verksemd med jaktoppsyn og jervejakt. Han orienterte og om status for arbeidet med bekjemping av CWD sjukdommen på villreinstamma i Nordfjella. Kveldes hovudtalar var villreinforskar Olav Strand frå NINA og Norsk villreinsenter. Han fortalte først om ...

(Publisert:20.12.2018)

Fullt hus på villreinmøte på Hjelmeland 15.november

Villreinbukk

Mens me ventar på dyra Om lag 75 personar tok turen til Spa Hotell Velvære på Hjelmeland for å delta på villreinmøtet i regi av SVR sitt verdiskapingsprosjekt, Hjelmeland kommune og Hjelmeland turlag. På møte fortalte Arne Kleppa om villreinjakt i Hjelmelandsheia, Lena Romtveit fortalte om villreinstamma i Setesdal-Ryfylke villreinområde og Preben Falck orienterte om STF sine hytteplanar ...

(Publisert:03.12.2018)

Godt oppmøte på villreinmøte i Bykle 30. oktober

Godt oppmøte på villreinmøte i Bykle 30. oktober Om lag 70 personar hadde tatt turen til Bykle hotell denne kvelden i oktober. Olav Strand i frå NINA var beden inn og der tema var   villrein og ferdsel, samt bestandsteljing og overvaking. Arrangør var verdiskapingsprosjektet i samarbeid med villreinnemnda og villreinlaga. Grunneigarsida var godt representert i møtet, her var også ...

(Publisert:03.12.2018)

Mens vi venter på dyra - villreinmøte i Kvinesdal 8. november

Føredragshaldarane Kristian Eiken Olsen og Lena Romtveit

Mens vi ventar på dyra – villreinmøte i Kvinesdal 8. november 8. november var det skipa til villreinmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal. Kristian Eiken Olsen i frå Statskog hadde eit inspirerande foredrag om praktisk villreinjakt. Her var det mange gode tips å ta med seg både for den røynde jeger og nybyrjarar. I del to denne kvelden fekk forsamlinga høyre Lena Romtveit i frå Norsk ...

(Publisert:03.12.2018)

Protokoll frå møte i verneområdestyret 5. november 2018

Protokollen frå måtet i verneområdestyret 05.11.2018 er nå klar. Lenke til dokumentet finn du nederst på sida.

(Publisert:07.11.2018)