Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Møteinnkalling og protokoll frå AU-møte 06.05.2020

Utsyn mot Blåsjø

Møteinnkalling og protokoll frå Skype møte i AU 06.05.2020 finn du i lenka under.

(Publisert:12.05.2020)

Møteinnkalling, sakspapir og protokoll for styremøte 18.03.2020

Verneområdestyret skulle hatt møte i Gjesdal 18. mars. På grunn av faren for spreiing av coronasmitte er det bestemt at styret ikkje skal treffast fysisk, men halde møtet på Skype. Dette medførar desverre at det berre er dei ordinære styresakane som blir handsama, men orienteringssakane vil bli utsett til seinare styremøte.

(Publisert:11.03.2020 Sist endret:19.03.2020)

Verneområdestyret trekker tilbake dispensasjonen for Sesilåmi

Verneområdestyret for SVR avgjorde i møte 2. mars å trekke inn løyvet for turrennet Sesilåmi 14. mars. Turrennet mellom Valle og Sirdal kan difor ikkje gjennomførast i 2020.   Sesilåmi går gjennom verna område og i viktige vinterbeite for villrein. Den siste tida er det observert fleire mindre flokkar i områda der renntraseen går. Grunna den særleg vanskelege beitesituasjonen i år er det ...

(Publisert:03.03.2020)

Møteinnkalling, sakspapir og protokoll frå AU-møte 14.02.2020

Villreinbukk

AU i verneområdestyret i SVR hadde skypemøte 14.02.2020   Møteinnkalling, sakspapir og protokoll  finn du i lenkene under

(Publisert:11.02.2020 Sist endret:21.02.2020)

Oppmodning om å syne særlege omsyn til villrein ved ferdsel i fjellet

. Oppmoding om å syne særlege omsyn til villrein ved ferdsel i fjellet Vinteren i år er særleg krevjande for villreinen. Regn med påfølgjande frost har ført til at store beitområde i høgheia har isa ned. Villreinen trekk då gjerne ut mot lågareliggjande område for å finne beite. Vi oppmodar om å syne særleg varsemd om du ferdast i heia anten på ski eller med snøscooter. Ser du villrein på ...

(Publisert:28.01.2020)

Verdiskapingsprosjektet held fram

9. januar gjekk turen til Knaben leirskule i Kvinesdal for villreinundervisning med elevar frå Sola skule. Tuva Flor Lien frå Norsk villreinsenter sør hadde regien på opplegget. Først ei økt innomhus med grunnleggjande innføring i villreinens biologi og levesett. Etterpå var det øvingar og leik utomhus for å demonstrere utfordringar villreinen står overfor. Økta vart sjølvsagt avslutta med ...

(Publisert:10.01.2020)

Møteinnkalling og protokoll AU møte 10.01.2000

Reinrose

Under kjem lenke til innkalling, sakspapier og protokoll frå AU møte 10. januar 2020

(Publisert:09.01.2020 Sist endret:14.01.2020)

Mange ville høyre om dei første villreinjegerane

I november heldt arkeologen Sveinung Bang-Anderssen eit føredrag i Suldal kulturhus på Sand. Temaet "Dei første villreinjegerane i fjella i Sørvest Noreg" fenge tydlegvis suldølenfor over 110 personar møtte fram. I føredraget kom Bang-Andersen inn på jakt og fangst i både steinalder og jernalder.   Arrangementet var eit samarbeid mellom Suldal sogelag og verneområdestyret for SVR sitt ...

(Publisert:12.12.2019)

Godt oppmøte på villreinkveld i Hjelmeland

Det var stort oppmøte og god stemning på Spinneriet da Arne Kleppa presenterte heftet Villreinjakta i Hjelmeland. Dei til saman 85 frammøtte fekk både høyre historier og sjå bilete frå den gamle villreinjakta i Hjelmeland. Du kan få kjøpt dette heftet ved å kontakte Hjelmeland kommune eller SVR.   Arrangementet på Spinneriet var eit samarbeid mellom Hjelmeland turlag, Hjelmeland kommine ...

(Publisert:12.12.2019)