Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Sakspapirer og protokoll for AU møte 19. mai 2017

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 19. mai 2017 er lagt ut.

(Publisert:29.05.2017)

Ennå ein jerv i Ryfylkeheiane

Helga 6-7 mai vart det observert ein jerv ved Langavatn turisthytte i Frafjordheiane landskapsvernområde i Forsand. Lenke til ein kort artikkel i Stavanger Aftenblad finn du her: http://www.aftenbladet.no/lokalt/Se-jerven-ved-Langavatn-543276b.html

(Publisert:08.05.2017)

Ny informasjonsside om skrantesjuke

Miljødirektoratet har oppretta ei nye informasjonsside om skrantesjuke (CWD). Her finn ein mellom anna meir informasjon om lanbruksministeren si avgjerd om uttak av heile villreinstamma på 2200 dyr i sone 1 i Nordfjella. Sida finn du på denne lenka: http://miljodirektoratet.no/cwd/ 

(Publisert:08.05.2017)

Jerv felt i Suldal

Den 18. april felte Statens naturoppsyn ein 13 kg stor hannjerv ved Kvanndalstjønn i Kvanndalen landskapsvernområde. Fellinga skjedde som ekstraordinært uttak. Jerven vart spora ved Bjåen nord for Hovden tidleg på dagen, og skjølve jakta vart gjennomført med helikopter. Ein håpar dette er jerv 3597 som forårsaka stor tap av sau i Røldal og Suldal hausten 2016

(Publisert:08.05.2017)

Ny rapport om fragmentering av villreinområder

NINA har akkurat publisert ein rapporten Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmenteing av villreinfjellet. I rapporten blukes mellom anna Setesdal-Ryfylke som eit døme på eit villreinområde kor ein i praksis har fått to meir eller mindre uavhengige delbestander. Lenke til rapporten finn du her: https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/58d24b2aa5790a8c5c0709 ...

(Publisert:06.04.2017)

Ny rapport om CWD på villrein

Vitenskapskomiten for mattrygghet har akkurat lagt fram sine tilrådinger til tiltak mot CWD. Dette omtalast som ei potensiel katastrofe kor det gjeld å handle raskt om ein skal ha håp om å bli kvitt smitta Dei foreslår mellom anna å skyte ut heile den nordligste av villreinstammane i Nordfjella. Lenke til vitenskapskomiten omtale finn du her: http://vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Con ...

(Publisert:06.04.2017)

Styreleiar Bjørn Laugaland om nasjonalpark

Styreleiar Bjørn Laugaland kommenterar i ein artikkel på nrk.no/rogaland spørsmålet om ei mogleg nasjonalpark i SVR lenke til artikkelen finn du her:  https://www.nrk.no/rogaland/rogaland-kan-fa-sin-forste-nasjonalpark-1.13458269

(Publisert:06.04.2017)

Villreinsimle tatt av jerv nord for Borteli

Ei villreinsimle vart drepen av jerv tidlegare denne veka om lag ei mil nord for Borteli. Peter Hermansen sier i artikkelen i Stavanger Aftenblad at det både er ein sensasjon at ein finn ein forstingsflokk og ein jerv så langt sør. Lenke til artikkelen finn du under: http://www.aftenbladet.no/innenriks/-Det-ma-ha-vart-skikkelig-kamp-541052b.html 

(Publisert:25.03.2017)

Protokoll frå styremøtet 15. mars

Utsyn mot Blåsjø

Protokollen frå møtet i verneområdestyret på Hjelmeland 15. mars er nå lagt ut. Lenke til protokollen finn du nederst på sida

(Publisert:25.03.2017)

Møteinnkalling til styremøte 15. mars 2017

Hytte ved Prostøl (Proststølen) i Kjetilstaddalen, Dyraheio.

Møteinnkalling og sakspapirer til møtet i verneområdestyret 15.03.2017 er nå langt ut og kan lastast ned frå lenka under   Møtet er i kommunestyresalen på Hjelmeland kl 11.00-14.30

(Publisert:14.03.2017)