Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Verdiskapingsprosjektet held fram

9. januar gjekk turen til Knaben leirskule i Kvinesdal for villreinundervisning med elevar frå Sola skule. Tuva Flor Lien frå Norsk villreinsenter sør hadde regien på opplegget. Først ei økt innomhus med grunnleggjande innføring i villreinens biologi og levesett. Etterpå var det øvingar og leik utomhus for å demonstrere utfordringar villreinen står overfor. Økta vart sjølvsagt avslutta med ...

(Publisert:10.01.2020)

Møteinnkalling og protokoll AU møte 10.01.2000

Reinrose

Under kjem lenke til innkalling, sakspapier og protokoll frå AU møte 10. januar 2020

(Publisert:09.01.2020 Sist endret:14.01.2020)

Mange ville høyre om dei første villreinjegerane

I november heldt arkeologen Sveinung Bang-Anderssen eit føredrag i Suldal kulturhus på Sand. Temaet "Dei første villreinjegerane i fjella i Sørvest Noreg" fenge tydlegvis suldølenfor over 110 personar møtte fram. I føredraget kom Bang-Andersen inn på jakt og fangst i både steinalder og jernalder.   Arrangementet var eit samarbeid mellom Suldal sogelag og verneområdestyret for SVR sitt ...

(Publisert:12.12.2019)

Godt oppmøte på villreinkveld i Hjelmeland

Det var stort oppmøte og god stemning på Spinneriet da Arne Kleppa presenterte heftet Villreinjakta i Hjelmeland. Dei til saman 85 frammøtte fekk både høyre historier og sjå bilete frå den gamle villreinjakta i Hjelmeland. Du kan få kjøpt dette heftet ved å kontakte Hjelmeland kommune eller SVR.   Arrangementet på Spinneriet var eit samarbeid mellom Hjelmeland turlag, Hjelmeland kommine ...

(Publisert:12.12.2019)

Møteinnkalling og protokoll for møte i verneområdestyret 13. desember

- - Verneområdestyret skal ha møte i Kvinesdal 13. desember 2019 Under finn du lenke til møteinnkalling og sakspapir Protokollen frå måtet finn du og lenke til under

(Publisert:04.12.2019 Sist endret:18.12.2019)

Seminarrapporten er klar

Rapporten frå den regionale samlinga på Haukeliseter 5. – 6. mars 2019 er nå ferdig. Sjå lenke til følgjebrev og rapport lenger ned på sida. Rapporten finn du også på lenka nedanfor: https://static1.squarespace.com/static/5304703fe4b00af3619f876d/t/5dc164228c997904d95118c3/1572955172170/NVSRapport+_2019_Seminar+sti+og+l%C3%B8ypeplanlegging_endeleg.pdf  Send gjerne vidare til andre som kan ...

(Publisert:26.11.2019)

Foredrag om dei første reinjegerane i fjellet i Sørvest-Norge

Foto Tor Punsvik   Tysdag 19. november  kl 19.00 vil arkeologen Sveinung Bang-Anderssen halde føredrag på Suldal kulturhus på Sand. Føredraget vil mellom anna handle om jakt og fangst av rein i steinalder og jernalder, Sveinung Bang-Anderssen er arkeolog og har vore tilsett ved Arkeologisk museum–Stavanger i ei årrekke. Bang-Anderssen var sentral i arbeidet med dei arkeologiske ...

(Publisert:04.11.2019 Sist endret:15.11.2019)

Verdiskapingsprosjektet lyser ut idekonkurranse

Foto Tor Punsvik   Verdiskapingsprosjektet «Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell» lyser med dette ut ein konkurranse om beste forretningside knytt til villrein og villreinfjellet. Forretningsideen kan vera produkt eller tenester og må ligge innanfor verdiskapingsprosjektet sine tematiske rammer. Nokre døme kan være: opplevingar, formidling, kulturarv, jakt, sal av produkt som ...

(Publisert:23.10.2019 Sist endret:15.11.2019)

GPS rapporten i media

Den dye GPS rapporten har fått stor merksemd i media dei siste vekene. Det har særleg vore fokus på forslaget om å flytte turisthyttene Storsteinen og Øyuvsbu. Under kjem lenker til tre av oppslaga frå NRK og Stavanger aftenblad. Det er særleg verd å merke seg at Stavanger aftenblad på lederplass går inn for å flytte turisthyttene av omsyn til villreinen.

(Publisert:21.10.2019)

Rapport frå GPS prosjektet

Villreinbukk

Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter. I en ny rapport anbefales flere tiltak for å bedre forholdene for Europas sørligste bestand av villrein.  Dette skriv NINA i ei pressemelding i samband med offentleggjeringa av rapporten. Du kan lese både pressemeldinga og sjølve GPS rapporten i lenka under ...

(Publisert:18.10.2019)