Til startsiden

Nytt

Tid for kveldsmat
Tid for kveldsmat, Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Nytt

Innkalling til AU møte 8. april 2019

Innkalling og sakspapir til AU møtet 08.04.2019 er nå lagt ut. Lenke til møteinnkallinga finn du under.

(Publisert:04.04.2019)

Innkalling og protokoll for AU møte 15.03.2019

Møteinnkalling og protokoll for AU møte 15. mars 2019 er nå langt ut.  Lenker finn du under

(Publisert:18.03.2019)

Innkalling og protokoll frå AU møte 08.03.2019

Blåstrupe

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 8. mars 2019 er nå lagt ut. Lenker finn du under.

(Publisert:18.03.2019)

Vellukka fagsamling om sti- og løypeplanar på Haukelisæter

Sti- og løypeplanar er i mange samanhengar peike på som eit viktig verkemiddel for å styre og kanalisere ferdsel i villreinområda. I regi av verdiskapingsprosjektet vart det 5. – 6. mars arrangert regional fagsamling om sti- og løypeplanar. Føremålet med samlinga var å få ei felles forståing av form og innhald i kommunale sti- og løypeplanar. I tillegg få ei felles forståing/plattform av ...

(Publisert:13.03.2019)

Møte med Bykle kommune

Verneområdestyret er oppteken av ein god dialog med kommunane i verneområdet. Torsdag 28. februar møtte styreleiar Bjørn Laugaland og verneområdeforvaltar Jørn Haug Bykle kommunestyre. Aktuelle tema var forvaltningsmodellen for SVR, aktuelt frå verneområdestyret, besøksstrategi for SVR og verdiskapingsprosjektet Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell.

(Publisert:04.03.2019)

Program for Regional samling om sti- og løypeplanar

Programmet for den Regionale samlinga om sti og løypeplanar på Haukelisæter 8-9. mars er nå klart. Samlinga er fullbooka, men ta kontakt med arrangør om noko ønskjer meir opplysninger om samlinga.

(Publisert:25.02.2019)

Protokoll frå styremøte 07.02.2019

Utsyn mot Blåsjø

Møteprotokollen frå styremøtet i Åseral 7. februar er nå godkjen og kan finnast i lenka under

(Publisert:12.02.2019)

Ope møte om villrein og ferdsel på Vågslid 28. februar

Torsdag 28. februar blir det ope møte om villrein og ferdsel på Vågslid. Møtet startar kl 18.00 i Tyrvelidhallen ved Haukeli skisenter. Møtet er gratis og ope for alle,  Tema for møtet er villrein og ferdsel, med foredrag frå Lena Romtveit og Marianne Signsås frå Norsk Villreinsenter-Sør.  Ordførar i Vinje, Jon Rikard Kleven vil være møteleiar. Enkel servering.

(Publisert:08.02.2019)

Møteinnkalling og sakspapir til styremøte 07.02.2019

Fiskar i solnedgang. Frå Krossvatnet , Dyraheio.

Møteinnkalling og sakspapir til styremøtet i Åseral 07.02.2019 finn du i lenka under

(Publisert:01.02.2019)

Sakspapirer og protokoll frå AU møte 21.12.2018

Dyrespor i snø

Du kan finne saksutgreiing og protokoll frå AU møtet 21.12.2018 i lenka under

(Publisert:03.01.2019)